zingeving

Winst maken is 2016, zingeving rules!

In Business by Anique Wijnhoud

Zingeving? Organisaties kunnen er niet meer omheen

Zingeving? Wat een zweverige term. Het is goed mogelijk dat het begrip deze associatie bij je oproept bij je. En toch kunnen organisaties er niet meer omheen. Sterker nog: organisaties die zingeving niet gaan inzetten, gaan het op deze veranderende arbeidsmarkt nog erg moeilijk krijgen.

Veranderende economie
Er is een evolutie gaande in het bedrijfsleven. Waar winst in de afgelopen tientallen jaren voorop stond, zal dit in de komende jaren steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. In de nieuwe betekenis economie neemt het belang toe van de mate waarin een organisatie maatschappelijke en –individuele betekenis toevoegt. En dat dit weer winst oplevert, wordt snel duidelijk.

Consumenten willen waarde
Wat we zien is dat de mindset van consumenten verandert. We zijn steeds meer op zoek naar beleving. We kopen liever bij organisaties die iets betekenen voor de maatschappij dan bij organisaties die dit niet doen. Consumenten kopen liever kleding van bedrijven die een einde maken aan slavernij, dan van bedrijven die slavernij inzetten voor lage productiekosten en meer winst. Klinkt logisch, en toch is het iets van de laatste tijd.

Goede werknemers willen waarde
Deze verandering zien we ook bij werknemers. Het verloop en verzuim van medewerkers in organisaties is hoog. Waarom? Organisaties zetten het resultaat nog steeds voorop. Naast het feit dat leidinggevenden vaak geen idee hebben wat er in de medewerker omgaat, is er ook geen ruimte voor zingeving bij het individu. En laat dat de belangrijkste motor voor intrinsieke motivatie zijn. Organisaties, wordt wakker!

Zet zingeving centraal!
Willen jullie de goede werknemers, die zo hard nodig zijn, aan je blijven binden? Zet zingeving dan nu nog centraal. Van Dale omschrijft zingeving als: het zoeken naar de betekenis, het doel van het leven. In dit geval dus de betekenis en het doel van de organisatie. Waarom is jouw organisatie er? Op welke manier is jouw organisatie van waarde voor de maatschappij. Ga op zoek naar de antwoorden en ontdek welke veranderingen zingeving voor jouw organisatie teweeg gaat brengen.

Meer laden +